Vaccination af hund

Vi anbefaler


Et årligt sundhedstjek - forebyggelse er bedre end helbredelse.

Derfor mener vi, at en årlig dyrlægeundersøgelse er den bedste og nemmeste måde at måske forebygge eller ihvert fald tidligt at opdage alvorlige sygdomme på.


En generel fysisk sundhedsundersøgelse består af kontrol af øjne, ører, tænder, slimhinder, lymfekirtler, hunddyrets yver, handyrets testikler, hud og pels. Dyrlægen lytter på hjerte, lunger og vurderer dyrets huld. Alt dette er inkluderet i prisen på en regelmæssig vaccination hos Møns Dyrlæger!


Har du som dyreejer spørgsmål, er du velkommen til at stille dem i konsultationen.
Hos Møns Dyrlæger bruger vi 2 forskellige vacciner til den årlige vaccination


Ved vaccinationen stimuleres dyrets immunforsvar til at forsvare sig mod den givne sygdom.
De dyreejere, som beskytter deres eget dyr optimalt, beskytter også de andre dyr, de møder på deres vej.

Den første beskytter mod:

Denne vaccine bruges ved basisvaccination samt året efter og herefter hvert 3. år


  • Hundesyge
  • Parvovirus
  • Smitsom leverbetændelse
  • Parainfluenza (del af kennelhoste)
  • Leptospirose

Den anden beskytter mod:

Denne vaccine bruges de mellemliggende år


  • Parainfluenza (del af kennelhoste)
  • Leptospirose

Skal hunden i pension, kan pensionen have krav om at hunden yderligere skal have en vaccine for kennelhoste (bakteriedel).

Denne vaccine gives i hundens næse og holder et år.


  • Bordotella bronchiseptica
  • Hunde-parainfluenzavirus

Borreliose


Hunde, der jævnligt færdes i natur- og skovområder, er hyppigt udsat for flåtangreb. Flåtangrebet kan have alvorlige konsekvenser for hunden, idet det bl.a. kan føre til sygdommen Borreliose.Borreliose er en alvorlig sygdom, der påvirker mange forskellige organsystemer herunder nervevæv, hud, lever, hjerte og led.

Der kan gå op til 2-6 mdr., efter flåten har inficeret hunden, inden der ses symptomer.

Det anslås, at 5% af alle de hunde, der inficeres med patogene Borreliose-stammer, udviser kliniske symptomer.


Det er nu blevet muligt at vaccinere hunde mod Borrelia.


Vaccinen Trilyme beskytter mod de tre hyppigste forekommende Borrelia-typer, som typisk giver borrelia hos hund. Trilyme er en inaktiveret vaccine, der gør, at hunden danner antistoffer. Disse antistoffer laver en blokering af overfladeproteinerne på borreliabakterien. Bakterien kan således ikke vandre fra flåtens tarm til dens spytkirtler og dermed ikke smitte hunden.


Det skal dog lige nævnes, at selvom hunden vaccineres, er det en god idé at anvende et flåtforebyggende middel, da vaccinen kun beskytter mod Borrelia og ikke de andre flåtbårne sygdomme såsom f.eks. Anaplasma.


Hunde, som vaccineres med Trilyme første gang, skal have 2 vaccinationer med 3 ugers mellemrum. Herefter revaccineres hunden 1 gang årligt.

Hunden må ikke have været vaccineret med anden vaccine indenfor 14 dage.


For optimal beskyttelse bør hunden vaccineres inden, flåtsæsonen starter i begyndelsen af det nye år - altså bedst fra november - december.

Bivirkninger ved vaccination


I de fleste tilfælde ses der ikke bivirkninger efter vaccination. Dog kan unge dyr blive en smule trætte efter vaccination og hele oplevelsen ved besøget. Er trætheden ovre i løbet af 24 timer, skal du ikke foretage dig andet end glæde dig over freden, så længe den varer.


En anden mere alvorlig bivirkning kan forekomme hos MEGET enkelte hunde. Hvis hunden ikke kan tåle vaccinens bærestof, kan der opstå en akut allergisk reaktion. Dyret begynder indenfor 2-4 timer at hæve voldsomt op især i hovedet og flere dyr klør sig pludseligt meget. I sådanne tilfælde er det meget vigtigt straks at kontakte en dyrlæge.